Nowości
Towarzystwo Miłośników Twórczości
Tekli Bądarzewskiej   
 
 
Strona Główna

      Od listopada 2015r bierzemy udział w projekcie Przywróćmy Pamięć Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (http://fodz.pl/PP/?d=1&l=pl), którego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat historii i kultury Żydów oraz zachęcenie ich do realizacji projektów na rzecz przywracania pamięci o społeczności żydowskiej w swojej miejscowości.

      Nasze działania w ramach projektu związane są z synagogą w Radzanowie. Pragniemy zainteresować społeczeństwo losem synagogi wybudowanej w stylu mauretańskim, która jest jedyną z nielicznych na północnym Mazowszu.

 

      Nasz projekt został doceniony przez FODŻ i został projektem miesiąca grudnia.

 

      W grudniu gościliśmy też edukatorów projektu Przywróćmy Pamięć- “Bring Memory Back” Annę Janinę Kloza i Agatę Karolinę Tomaszewską.  Na warsztatach młodzież, biorąca udział w projekcie, zdobyła informacje na temat synagogi, jej budowy, historii, roli jaką pełni w judaizmie. Uczestnicy warsztatów poznali też zasady pracy metodą projektu oraz podzielili się pomysłami w jaki sposób zainteresować i ocalić od zapomnienia synagogę w Radzanowie. Warsztaty odbyły się w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Galeria zdjęć


      Na wniosek Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej w Mławie Rada Miasta Mława Uchwałą nr XIII/166/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku ustanowiła rok 2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego. W ten sposób wyraziła szacunek i uznanie dla osoby i dokonań naukowych Tadeusza Wacława Korzybskiego.                              

 

 

      Doktor Alojzy Korzybski i Zofia z Radzimińskich Korzybska to rodzice dwóch wspaniałych synów.  Stanisław Kazimierz Korzybski był profesorem socjologii paryskiej Sorbony, a Tadeusz Wacław Korzybski wybitnym biochemikiem i profesorem medycyny.

      Tadeusz Wacław Korzybski (04.06.1909 – 01.03.2002) w Mławie spędził pierwszych kilkanaście lat życia. Był wyróżniającym się drużynowym I Mazowieckiej Drużyny Harcerzy działającej przy Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego.  W Gimnazjum zdał maturę – matura  w roczniku 1923/1924. Po zdaniu jej wyjechał na studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Po ich ukończeniu wybrał karierę naukową. W 1937 roku uzyskał tytuł doktora medycyny. W latach 1937 - 1939 prowadził we Lwowie badania w dziedzinie biochemii  w Katedrze Chemii Lekarskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza. Brał udział w początkach burzliwego i wspaniałego rozwoju biologii chemicznej. Już w 1938 roku Encyklopedia Powszechna podawała  informacje o jego dokonaniach oraz to, że prowadził prace nad fosfolipidami, lipidami prątka gruźlicy, metabolizmem owadów. W czasie okupacji habilitował się na podstawie wykonanej w tym instytucie pracy o metabolizmie wszy na podziemnym Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po zakończeniu II wojny światowej poświęcił się pracy badawczej nad otrzymaniem pierwszego polskiego preparatu penicyliny (wyodrębnił  go w 1946 roku). Jako profesor medycyny był współautorem monografii „Antybiotyki” – dzieła uczącego kilkanaście pokoleń polskich lekarzy. W 1954 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1966 roku profesorem zwyczajnym. Wkrótce został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W roku 1950 otrzymał Państwową Nagrodę Naukową II stopnia za prace naukowe nad antybiotykami i za naukowe kierownictwo przy uruchomianiu fabryki penicyliny. Tadeusz Korzybski zrobił w wielkim świecie autentyczną karierę naukową, równolegle prowadził  działalność dydaktyczną i naukową. Za swoją pracę   i działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień oraz odznaczeń państwowych. Otarł się o nagrodę Nobla. Był wynalazcą polskiej penicyliny i tetracykliny. Wykształcił wiele pokoleń lekarzy. Był autorem i współautorem 120 prac naukowych oraz twórcą znaczącej części polskiej  terminologii biochemicznej. Lista osiągnięć i zasług profesora Korzybskiego  jest tak imponująca, że starczyłaby dla kilku osób.

      Profesor Tadeusz Wacław Korzybski zmarł 1 marca 2002 roku w Warszawie w wieku 95  lat. Jego  odejście jest wielką stratą dla nauki polskiej i światowej, dla Polskiej Akademii Nauk i nauk medycznych. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym św. Wawrzyńca w Mławie. Tu spoczywają jego rodzice, żona Marianna Korzybska (z d. Bahdaj)  oraz siostra Jadwiga (zmarła w wieku dziecięcym).

      Chociaż Tadeusz Korzybski po ukończeniu szkół w Mławie mieszkał daleko od rodzinnego miasta, to nigdy nie zapominał o nim. Był związany z Mławą poprzez przyjaciół i Towarzystwo Przyjaciół Mławy. Zawsze podkreślał, że w Mławie został uformowany jego charakter.  Był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mławskiej. Swoje uczestnictwo w tej organizacji wymieniał w periodykach naukowych, obok szacownych i zasłużonych w świecie stowarzyszeń naukowych.

      Profesor Tadeusz Korzybski na kilka lat przed śmiercią  podarował Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej pamiątki rodzinnego archiwum oraz przekazał dla Muzeum Juszkiewiczów pamiątki po pisarce Zuzannie Morawskiej, a Stacji Naukowej im. Stanisława Herbsta zbiory własnych pism. 

      W 1997 roku ustanowił Fundację Oświatową im. Korzybskich dla wspierania uzdolnionych, a niezamożnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.  Idea i cele Fundacji były piękne i szlachetne. Był to wyraz miłości do swojego rodzinnego miasta, do Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego, którego był wychowankiem. Co roku kilkorgu licealistom wskazanym przez szkołę  i zaakceptowanych przez zarząd Fundacji im. Korzybskich wypłacane są stypendia  w wysokości 200 zł miesięcznie.

      W czerwcu 2002 roku został uhonorowany ulicą swojego imienia. Nie zachował się dom przy ul. Niborskiej (dziś: Zygmunta Padlewskiego), w którym mieszkała rodzina Korzybskich, jak również budynek szpitala św. Wojciecha przy ul. Niborskiej, w którym pracował jego ojciec, doktor Alojzy Korzybski.


9 maja 2015r. gościliśmy Martę Orzeszynę, która promowała swoją książkę  Król Fryzjerów Fryzjer Królów Antoine  Cierplikowski. Biografia intymna.

 

Marta Orzeszyna to pisarka, znawczyni literatury i kultury francuskiej. Przez dziesięć lat mieszkała w Paryżu, czego efektem było napisanie, wraz z Małgorzatą Gutowską- Adamczyk, książek: Podróż do miasta świateł oraz   Paryż. Miasto sztuki i miłości w czasach belle epoque.W kwietniu wydała książkę  Antonie Cierplikowski-biografia intymna, opowiadającą o życiu i karierze  Antoniego Cierplikowskiego, najsłynniejszego fryzjera świata, który uwolnił kobiety od długich włosów. Antonie przyjaźnił się z Sarą Lipską, znaną w świecie malarką i projektantką urodzoną w Mławie.

             Marta Orzeszyna mieszka w Namysłowie i raz w roku odwiedza Mławę, o której nie zapomniała w swej najnowszej książce.

Spotkanie z pisarką otworzył Koncert piosenki francuskiej w którym śpiewali i grali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Następnie nasz gość opowiedział o książce i jej bohaterze. Przybliżył nam też postać Sary Lipskiej, która urodziła się i wychowała w Mławie.

Spotkanie prowadziły Iwona Ośliźlok i Barbara Zaborowska.


Mława była pierwszym miejscem, gdzie Marta Orzeszyna promowała książkę o światowej sławy fryzjerze z Polski.

Galeria zdjęć


Na przełomie maja i czerwca 2015r. wzięliśmy udział w projekcie Młody Obywatel-  Zamaluj na lokalnie. Zadanie wykonywała mławscy licealiści, którzy przyjęli nazwę ,,Hipki Sary” a zadanie nazwali ,,Malujemy Kwiatki Sary”.

W ramach zadania  odnowiliśmy i pomalowaliśmy  słupki ogrodzeniowe okalające skwery z zielenią przed Domem Handlowym. Były zniszczone i zardzewiałe, znajdowały się w centrum miasta i szpeciły zamiast zdobić. Postanowiliśmy pomalować je we wzory z prac Sary Lipskiej, światowej sławy malarki i projektantki, urodzonej w Mławie. Tym samym chcieliśmy promować artystkę i jej dorobek twórczy.

W projekcie wzięli udział uczniowie klasy 3 e I Liceum Ogólnokształcącego i. S. Wyspiańskiegow Mławie: Patrycja, Natalia, Damian, Jola, Paulina, Ania, Kinga, Adrian, Zuzia, Łucja, Paulina i Emilia.

Na zakończenie projektu młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy.

Podziękowania otrzymali też Panowie Jacek Tuszyński – Papirus i Ireneusz Tuszyński –Świat stempli, którzy wspierali nasze działanie.

  Galeria zdjęć

Copyright (c)2015 Towarzystwo Miłośników Twórczości